Koi Supplies - Koi dealer - Koi Ponds - Koi Pond Supplies - koi Food - Pond Construction
October 24, 2021

Pond Heating Thermotec Inverter Heat Pumps Thermotec Inverter Horizontal Heat Pump 24Kw 3 Phase

Thermotec Inverter Horizontal Heat Pump 24Kw 3 Phase

Thermotec Inverter Horizontal Heat Pump 24Kw 3 Phase

Thermotec Inverter Heat Pump 24Kw 3 Phase Heat Pump

SKU Description Price Order
THERMH24KW3 Thermotec Inverter Horizontal Heat Pump 24KW 3 Phase £ 3449.00 Add To Cart

More Thermotec Inverter Heat Pumps

Thermotec Inverter Horizontal Heat Pump 9Kw
Thermotec Inverter Horizontal Heat Pump 9Kw
From £1785.00
Thermotec Inverter Horizontal Heat Pump 12Kw
Thermotec Inverter Horizontal Heat Pump 12Kw
From £2045.00
Thermotec Inverter Horizontal Heat Pump 17Kw
Thermotec Inverter Horizontal Heat Pump 17Kw
From £2759.00
Thermotec Inverter Horizontal Heat Pump 20Kw
Thermotec Inverter Horizontal Heat Pump 20Kw
From £3125.00
Thermotec Inverter Horizontal Heat Pump 24Kw
Thermotec Inverter Horizontal Heat Pump 24Kw
From £3475.00
Thermotec Inverter Vertical Heat Pump 29Kw
Thermotec Inverter Vertical Heat Pump 29Kw
From £4225.00
Thermotec Inverter Vertical Heat Pump 34Kw
Thermotec Inverter Vertical Heat Pump 34Kw
From £4650.00